Biuro Ochrony CD BIS
www.cdbis.eu
03-305 Warszawa
ul. Witkiewicza 14

tel: 226757301
tel/fax: 226759053

e-mail: cdbis@cdbis.eu

sekretariat@cdbis.eu

 

Podziel się na mediach społecznościowych

BIURO OCHRONY "CD BIS" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Andrzej Dawnis (koncesja MSWiA nr L-0390/02) istnieje na rynku ochrony od 1993 roku (jest kontynuatorem Biura Ochrony "CD").

Przez 20 lat firma wypracowała sobie silną pozycję zarówno wśród Klientów, jak i w środowisku branży security. Jesteśmy przedsiębiorstwem średniej wielkości. Wielu naszych pracowników jest z nami od początku działalności i szczycą się tym, że reprezentują nasze barwy - zaczynali od szeregowych agentów ochrony, w toku pracy w Biurze Ochrony "CD BIS" zdobyli wyższe kwalifikacje (licencje pracowników ochrony fizycznej I i II stopnia), zdobyli doświadczenie na wszystkich stanowiskach pracy i teraz zasilają kadrę kierowniczą firmy. Zespół składa się zarówno z byłych pracowników służb mundurowych, jak i cywilów, wszyscy legitymują się licencjami pracowników ochrony i poświadczeniami bezpieczeństwa osobowego z klauzulami od "zastrzeżone" do "tajne", większość jest także przeszkolona w zakresie ochrony imprez masowych (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne). Wychowaliśmy też młody narybek ochroniarzy, którzy przy naszym wsparciu finansowym i odbywając praktyki w naszej firmie, zdecydowali się wykonywać trudny, związany z dużym ryzykiem, zawód pracownika ochrony.

BIURO OCHRONY "CD BIS" posiada poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego III stopnia (klauzula "poufne"). Jesteśmy ubezpieczeni od ryzyka prowadzonej działalności w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych CONCORDIA POLSKA. Dysponujemy własną częstotliwością radiową przyznaną przez UKE - wyposażenie pracowników w bezprzewodową łączność radiową zwiększa ich bezpieczeństwo oraz skuteczność ochrony mienia naszych Klientów. Jesteśmy członkiem POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW "OCHRONA" i działamy zgodnie z jego statutem, który nakłada na nas obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującym prawem, normami etyczno - moralnymi, i dobrymi zasadami kupieckimi.
Naszą dewizą jest profesjonalizm i należyta staranność w wykonywaniu usług ochrony. Klientom gwarantujemy poufność.
Zapraszamy do współpracy. Otwarci jesteśmy na negocjacje oraz gotowi nieodpłatnie udzielić Państwu porad w zakresie przepisów dotyczących proponowanych usług.